Opptaksprøver drama

Som søker til utdanningsprogram for musikk, dans og drama, er du velkommen til opptaksprøve i drama på Rud videregående skole. Opptaksprøvene til neste skoleår avholdes 6. og 7. mai, 2019, og alle som søker får invitasjon pr. e-post.

Du vil få tilsendt 3-4 tekster på forhånd. Velg en av tekstene. Denne skal du fremføre på opptaksprøven. Det forventes at du har gjort deg kjent med læreplanen i drama- og teaterfagene. Les også: Generell informasjon om inntaksordningen.

Dagsplan:

Oppmøte i resepsjonen (ved hovedinngangen) kl. 08.30

Felles økt med oppvarming og dramaøvelser

Individuell framføring av teksten du har valgt. Varighet: 2-4 min.

Under framføringen er kun faglærere til stede.

Samtale mellom deg og faglærere om skole, motivasjon og mål med studiet, samarbeid m.m. Varighet ca. 10 min.

Ta med matpakke, evt. penger til mat og en god porsjon tålmodighet denne dagen! Du må sette av hele dagen, og regne med en del venting.

Hver søker vil få tilsendt informasjon i posten etter påske.

Adresse og telefon:

Rud videregående skole, Hauger skolevei 8-10, 1351 Rud, tlf. 67 17 63 00.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende dag på Rud videregående skole!