Inntaksordning musikk, dans og drama

Inntaksordningen er beskrevet i inntaksreglementet § 3.9:

"Inntak til inntil halvparten av plassene på Vg1 musikk, dans og drama skjer på bakgrunn av framviste ferdigheter. På bakgrunn av en opptaksprøve tildeles deltakerne poeng etter et vurderingsskjema, som deretter legges til karakterene. Attester og annen dokumentasjon blir ikke vurdert. Ved fordeling av plassene kan det tas hensyn til en hensiktsmessig fordeling av elever til fagdisiplinene musikk, dans og drama. Ved inntak til fagdisiplinen musikk kan det også tas hensyn til instrumentsammensetning. Det er kun søkere som har satt opp Vg1 musikk, dans og drama som sitt første ønske på søknaden, som deltar i det ferdighetsbaserte inntaket".

Det er altså slik halvparten av elevene blir tatt inn kun på karakterer, og den andre halvparten på karakterer og poeng fra opptaksprøven. Gå inn på det enkelte programområde for nærmere informasjon om innhold i opptaksprøvene.