Tilrettelegging

Mange søkere har utviklet spesielle ferdigheter på ulike områder innen musikk, dans eller drama. Dersom dette er en del av din hverdag og kanskje din fremtid, tilbyr vi varianter av spesiell tilrettelegging: 

  • Omdisponere tiden i ett eller flere fag du er spesielt kvalifisert i til andre hensiktsmessige formål.
  • Få muligheten til å turnére, delta på seminar/kurs og konkurranser, følge andre talentutviklingsprogram m.m. uten at dette blir registrert som fravær.
  • Få ekstra arbeidsoppgaver, fremføre utover timeplaner og læreplaner.
  • Representasjonsoppgaver utenfor skolen.

Dette fremmer din personlige vekst og utvikler dine personlige egenskaper og evner!