Kontaktperson

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro/Bygg og anleggsteknikk

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056