Klima-, energi- og miljøteknikk Vg2

Vg2 klima-, energi og miljøteknikk (KEM) leder frem til yrker som rørlegger, taktekker og ventilasjons- og blikkenslager.

Du kan også søke deg videre på vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglig utdanningsprogram.

 

Kontaktperson

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro/Bygg og anleggsteknikk

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056