Design og tekstil Vg2

Opplæringen på design og tekstil fokuserer på utvikling av faglig kompetanse og håndverksferdigheter innen tekstilfag som klær, sko, kostymer, møbler, interiør- og salmakerprodukter. Programfaget skal bidra til utvikling og videreføring av tekstilhåndverkstradisjoner. Du lærer å jobbe med kreativ problemløsing og får gjøre egne utprøvinger, eksperimentere og erfare egne valg.

Mer informasjon om studietilbudene, inkl. fag- og timefordeling, finner du i våre produktark.

Hva handler Vg2-utdanningen om?

Struktur:

På Vg2 Design og tekstil får du en blanding av fellesfag og programfag. I tillegg får du prosjekt til fordypning 9 timer i uken som gir deg mulighet til fordypning i egen utdanning og yrkesvalg på Vg3.

Innhold:

Programfagene produksjon og materialer og design og produktutvikling tar for seg flere ting: selve designprosessen hvor du planlegger og visualiserer hvordan produktet/tjenesten skal se ut og fungere. Dernest selve produksjonen av det du har planlagt. Du skal jobbe med å utvikle og begrunne ideer til produkter og tjenester, eksperimentere med teknikker, materialer, verktøy samt arbeide praktisk med ulike tradisjonelle og moderne håndverksteknikker.

Digitale verktøy er sentralt i forhold til dokumentasjon, presentasjon og vurdering av eget arbeid og kompetanse.

Hva kan du velge videre på Vg3?

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på skolen eller 2 år i lære i ulike yrkesfag.

Se film fra Design og tekstil

 

Kontaktperson

Eirik Hektoen

Avdelingsleder Bygg og anlegg/Design og håndverk

E-post Eirik.Hektoen@rud.vgs.no

Tlf: 67176347/41123537