Dataelektronikerfaget Vg3

En dataelektroniker arbeider med installasjon, drift og service på alle typer elektroniske systemer, apparater og utstyr, som f.eks. underholdningselektronikk, medisinsk elektronikk, maritim elektronikk, kommunikasjonssystemer, kontroll- og overvåkningssystemer og datasystemer. I utdanningen arbeider vi med å bygge opp praktiske og teoretiske elektronikkunnskaper, for å danne et godt grunnlag til å kunne utføre arbeid på komplekse systemer og teknologier.

En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet og arbeidsoppgavene er mange og varierte.

En normal undervisningsuke er på 35 timer og har følgende timefordeling mellom fagene:

  • system og infrastruktur (16 timer)
  • apparater og utstyr (17)
  • kroppsøving (2 timer)

Kontaktperson

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056