Data og elektronikk Vg2

Systemer

 • Innbruddsalarm
 • Brannalarm
 • Datasystemer
 • Navigasjonssystemer
 • Mikrokontrollerbaserte styringssystemer
 • Lavfrekvensforsterkere

Elektronisk infrastruktur

 • Kabelbaserte kommunikasjonsnett
 • Trådløse kommunikasjonsnett
 • Distribusjon av bakke- og satellittbasert kringkasting

Prosjekt til fordypning

 • Fordypning i noen av målområdene
 • Utplassering i bedrift

Ønsker du å ta vg2 i utlandet?
Nå kan du, uten å tape skoletid, ta din utdannelse innen elektrofag på Vg2 i York og Norwich i England. Skoleåret blir subsidiert med støtte fra Statens lånekasse og med EU-midler fra Erasmus+. Vår samarbeidsskole York college og City College Norwich kan tilby tilsvarende utdannelse innenfor elektrofag som tilsvarer programfaget på Vg2 i Norge. Dette er en unik mulighet for utveksling som tidligere har vært forbeholdt elever for studiespesialiserende fag.
  Les mer om ordningen     Søknadsskjema 

 

Kontaktperson

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056