Elenergi Vg2

Elenergisystemer:

 • Belysning i boliger og små forretningsbygg
 • Åpne og skjulte elvarmeanlegg
 • Vurdere enøktiltak
 • Reparasjoner av hvitevarer
 • Sikkerhet

Automatiseringssystemer:

 • Start og reguleringsmetoder for motorer
 • Programmerbare logiske styringssystemer
 • Utføre arbeid på automaiseringssystemer

Data- og elektronikksystemer:

 • Fellesantenneanlegg
 • Brannalarm
 • Alarmsystemer
 • Adgangskontroll
 • Kombinerte data- og telekommunikasjonssystemer

Prosjekt til fordypning:

 • Fordypning i ett eller flere av fagområdene
 • Utplassering i bedrifter