Helsearbeiderfag Vg2

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. En mer detaljert yrkesbeskrivelse finner du på vilbli.no

Hvordan bli helsefagarbeider?

Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole og to år som lærling (Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsefagarbeider). Når du arbeider som lærling utfører du praktisk arbeid under veiledning av andre. Du vil som lærling motta lærlinglønn.

Hva kreves for å jobbe som helsefagarbeider?

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker i alle aldre. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar. Du vil samarbeide med andre yrkesgrupper, men du må også kunne jobbe selvstendig.

Ønsker du å spesialisere deg?

Du kan ta mer utdanning innen blant annet barsel-og barnepleie, eldreomsorg, helseadministrasjon, kreftomsorg, psykisk helsearbeid, veiledning og rehabilitering (arbeid for at en person skal bli mest mulig selvhjulpen etter en sykdom eller skade).

Høyere utdanning senere?

Mange elever velger å ta høyere utdanning, for eksempel innen sykepleie, vernepleie, barnevernpedagogikk eller som sosionom. Noen av våre elever velger å ta påbygging av allmennfag for å få generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til studieplass ved de aller fleste fakulteter ved universiteter og høgskoler. 

 copyright by Bela Hoche
copyright by Bela Hoche

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag/Teknikk og ind.produksjon

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805