Musikk, dans og drama [Hopp til innhold]

Dans
Dans
Drama
Drama
Musikk
Musikk

Musikk, dans og drama

Velkommen til musikk, dans og drama ved Rud videregående skole!

Kommende skoleår ønsker vi å tilby Musikkteknologi (programmering/laptop) med instrumetalundervisning i tillegg. Nærmere informasjon får du ved å ringe Jan Roger Øren på 67176303. Valget gjør du i forbindelse med invitasjon til opptaksprøver. Denne muligheten har du kun dersom du har satt Rud-MD som 1.valg innen 1.april.

Er du spesielt flink, motivert og talentfull? Ser du til og med for deg en karriere? På Rud legger vi til rette for deg, og her kan du lese hvordan.

Opptaksprøver:

Opptaksprøvene er obligatoriske og det skal tungtveiende grunner til for å få de utsatt.

Opptaksprøver for skoleåret 2017/2018 avholdes tirsdag 2. og onsdag 3. mai 2017.
Her finner du generell informasjon om inntaksordningen. 

PC-ordning:

Ny PC-ordning for vg1: For søkere til musikk anbefales innkjøp av Mac.

R2-matematikk på vg3:

Vg1-elever på MD får tilbud om R2-matematikk på vg3. I studieforberedende utdanningsprogram musikk, dans og drama, og på vårt studieforberedende opplæringstilbud over tre år innenfor utdanningsprogrammene elektrofag eller teknikk og industriell produksjon leser du 140 timer matematikk det første året (5 uketimer).

MD-utdannelse - mangfold og muligheter:

Generell studiekompetanse fra musikk, dans og drama gir deg mange muligheter videre i livet, noe Budstikkas artikkel fra februar -14 beskriver på en god måte. Mange av våre elever blir musikere, dansere og skuespillere, noen kvalifiserer seg til MD-relaterte yrker, og andre blir noe helt annet.   Vår undersøkelse av 2006-kullet (gjennomført høsten -13) viser stort mangfold og muligheter for alle!