Yrkes-NM og utdanningstorg 2018

23-25
okt.

X Meeting Point Norway, Hellerudsletta
Legg til i kalender

Yrkes-NM og Utdanningstorg 2018 vil bidra til å gi ungdom et godt grunnlag for å velge utdanningsvei, og øke oppmerksomheten om og rekrutteringen til yrkesfagene. Det legges vekt på yrkesfagene gjennom yrkeskonkurranser på høyt faglig nivå. Over 30 fag er påmeldt til konkurranser.

Utdanningstorget er et informasjons- og veiledningstiltak for elever og foreldre/foresatte både fra ungdomstrinnet og fra videregående skoler, og målet er å informere om ulike utdanningsmuligheter og jobbvalg.

Alle de 13 utdanningsprogrammene i videregående opplæring vi bli presentert på Utdanningstorget som arrangeres i tilknytning til konkurransene.

Elever og foreldre/foresatte møter lærere og fagpersoner som har kompetanse og erfaring fra ulike fagområder og bransjer, og kan gi informasjon om videregående opplæring, lærlingeordningen og veien videre til yrker eller annen relevant utdanning.

Fagskoler, universiteter og høgskoler og andre aktuelle utstillere vil også være representert.

Målgruppe og besøkstall

 • Elever i 9. og 10. trinn
 • Elever fra videregående skoler
 • Lærlinger i aktuelle fag
 • Foreldre, foresatte
 • Lærere, skoleledere, rådgivere
 • Opplæringskontorer/bedrifter, organisasjoner og virksomheter

Det lages en besøksplan for skolebesøkene. Det forventes et besøkstall på opp imot 30 000.

Innhold Yrkes-NM og Utdanningstorg 2018

 • Yrkeskonkurranser i over 30 fag
 • Utdanningstorg om videregående opplæring
 • Relevante eksterne utstillere
 • «Try a skill» – verksteder
 • Seminarer, konferanse
 • Åpningsseremoni
 • NM-bankett
 • Avslutningsseremoni – medaljeutdeling

Les mer