Budsjettforslag: Utvekslingsår på yrkesfag med støtte fra Lånekassen

Yrkesfagselever på helse og oppvekstfag som ønsker et utvekslingsår i England kan nå ha rett til støtte fra Lånekassen.

Gledelige nyheter i Budsjettforslaget for 2015 åpner for rett til utdanningsstøtte for elever på helse- og oppvekstfag som ønsker et år på York College i England:

‘For å styrkje internasjonaliseringa i vidaregåande opplæring foreslår departementet å gi rett til utdanningsstøtte for to nye elevgrupper frå Akershus fylke som tek slik opplæring i utlandet gjennom samarbeid mellom ein norsk og ein utanlandsk vidaregåande skole. Dette gjeld ei elevgruppe frå Rud videregående skole i samarbeid med York College i Storbritannia, og ei elevgruppe frå Sørumsand videregående skole i samarbeid med Lincoln College i Storbritannia. Departementet foreslår å auke løyvinga med 1,1 mill. kroner som følgje av forslaget.’

 

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805