Interessant om produktdesign

Som et ledd i de kunst- og kulturopplevelser som Akershus fylkeskommune tilbyr gjennom Den Kulturelle Skolesekken, fikk Rud i dag besøk av produktdesigner Kristine Bjaadal.

Kristine Bjaadal er produktdesigner og jobber i grenselandet mellom produktdesign og kunsthåndverk. I møtet med elever og lærere på vg1 Design og håndverk og vg2 Design og trearbeid engasjerte hun sitt publikum med sitt foredrag om de virkemidler hun benytter seg av og prosessen bak de ulike designprosjekter.