Flammepunkt

Prosjekt Flammepunkt viser opprøret som fenomen i vår tid gjennom et dialogprosjekt. Målet har vært å løfte frem etiske dilemma, ulike meninger og økonomiske og religiøse maktposisjoner.

I to uker har 2mmua/2mdaa og 3mmua/3mdaa holdt på med et tverrfaglig prosjekt som heter Flammepunkt.

Flammepunkt viser opprøret som fenomen i vår tid gjennom et dialogprosjekt. Målet har vært å løfte frem etiske dilemma, ulike meninger og økonomiske og religiøse maktposisjoner.

Elevene i de to klassene har arbeidet med ulike tema for dialogen. På vg2 har de arbeidet med ungdomsopprør i Europa med utgangspunkt i opprørene i Paris 2005, London 2011 og Rinkeby 2013. På vg3 har de arbeidet med opprøret i Syria 2011-2015.  

Elevene har fordypet seg i bakgrunnsstoff om emnet. Deretter har klassene arbeidet i grupper som representerer ulike sider i konfliktene. Elevene har valgt rollekarakterer innenfor gruppen de representerer. Prosjektet ble avsluttet med en dialog der alle rollekarakterene fremførte sin versjon av konflikten. I dialogen fikk vi et innblikk i menneskene, følelsene, energien og frustrasjonen som mange opplever i forhold til den politiske situasjonen i Europa og Midtøsten akkurat nå. Det har vært et engasjerende og lærerikt prosjekt for både elever og lærer.    

Kontaktpersoner

Sanner, Åse

Åse Hermundstad Sanner

E-post ase.hermundstad.sanner@rud.vgs.no

Tlf: 93294112

Listhaug, Cathrine

Cathrine Listhaug

E-post cathrine.listhaug@rud.vgs.no

Tlf: 95797999