Elektroavdelingen trenger vikarer

Rud vgs er den største yrkesfaglige skolen i Akershus - vestregionen. Skolens elektroavdeling utgjør ca 16 årsverk. Avdelingen har tilbud innenfor el-energi (sterkstrøm) og data-elektronikkfagene (svakstrøm) på alle nivåer (vg1, vg2 og vg3). Innenfor ovennevnte fagområder trenger avdelingen vikarhjelp over kortere eller lengre perioder. Er dette noe for deg eller din bedrift?

Ta kontakt!
Trygve Trygstad, 
Avdelingsleder Elektro
E-post: trygve.trygstad@rud.vgs.no
eller telefon 92 861056