Worldskills - skolekonkurranse

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. I samarbeid med organisasjonen, ble det gjennomført en prøve-skolekonkurranse på Rud-vg2 frisør. Vinneren ble Karolina Szerkus.

Dette skriver organisasjonen på sine hjemmesider:

"Skolekonkurranser øker motivasjon og kvalitet

WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er yrkeskonkurranser.

Konkurranser øker motivasjonen hos de unge, samtidig som det gir økt læring. Dette er tilbakemeldinger som de unge selv gir i forbindelse med yrkeskonkurranser. WorldSkills Norway jobber derfor for at yrkeskonkurranser blir en naturlig metode i undervisningen, spesielt i de videregående skolene med yrkesfag.
Skolekonkurranser arrangeres rundt om i hele Norge."

Neste år skal Rud arrangere skolekonkurranse i samarbeid med Worldskills for frisørelever i Akershus.