Praksisdager

Vi ønsker 10.klassinger velkommen til praksisdager på Rud i uke 42-43

Skolens forskjellige avdelinger er klare til å ta imot nesten 700 elever fra Asker og Bærums ungdomsskoler i uke 42 og 43.

Oppmøte: Vestibyle hovedinngang