Vg1 Design og håndverk

Gruppen har vært på tur til Nasjonalgalleriet og Historisk museum. På Nasjonalgalleriet fikk elevene oppgaver knyttet opp mot temaer de har jobbet med i tegning, komposisjon og fargelære.

På Historisk museum fikk elevene en arkeologisk omvisning på utstillingen "Ta det personlig". En hyggelig lunsj ble det også tid til.