Skolestart og friluftsliv

I løpet av den første skolestartuka har de fleste klassene ved Rud hatt en dag med friluftsliv på Jordbru. Bortsett fra en fin gåtur, har elevene gjennomført en rekke aktiviteter med blant annet opplæring i førstehjelp. En spesiell takk til våre kroppsøvingslærere, som står for dette flotte arrangementet!