Tilrettelagt opplæring reiser til Latvia

Torsdag 8. september reiser noen elever og ansatte fra tilrettelagt opplæring ved Rud videregående skole til Latvia for å delta i lekene «We Can».

I samarbeid med Tilrettelagt avdeling på Sandvika videregående skole, søkte vi våren 2016 om prosjektmidler gjennom Nordplus junior til å gjennomføre et samarbeidsprosjekt mellom Rud videregående skole, Sandvika videregående skole og Dauguli skole i Latvia.

Prosjektet har som formål å styrke den kulturelle forståelsen mellom skolene og de to landene. Språk, mat og fysisk aktivitet vil stå sentralt i samarbeidet.

NORDPLUS er Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiske og baltiske utdanningsfellesskapet.

Prosjektmidlene vil brukes til å besøke de respektive landene i forbindelse med idrettsarrangementer. 11 elever fra Rud og Sandvika reiser til Latvia og Dauguli skole i forbindelse med lekene «We Can» som arrangeres 10. – 11. september. I forkant har elevene møttes for å bli kjent på tvers av skolene, og for å trene på noen av øvelsene sammen. Utover året vil vi tilstrebe flere fellesøkter.

I mai 2017 vil elever fra Dauguli skole komme til oss for å delta på VIVIL-lekene.