Viktig informasjon til elever og foresatte

Akershus fylkeskommune/Eiendom sin kommentar til oppslag i Budstikka 19.10.2016

Viser til dagens oppslag i Budstikka om funn av legionella på Rud vgs og vil først understreke at driftssituasjonen i forhold til legionella er under kontroll.

Oppslaget tror vi kommer etter at Budstikka har fått innsyn i et møtereferat hvor AFK eiendom FKF i samarbeid med vår samarbeidspartner NorKjemi tidligere i sommer hadde et møte med Folkehelsekontoret i Bærum kommune. Bakgrunn for dette møtet var forslag til tekniske tiltak og at NorKjemi på vegne av AFK eiendom FKF hadde søkt Bærum kommune om påslipp av vann som er behandlet med kobber- og sølvioner til kommunalt avløpsnett. Denne søknaden fikk vi avslag på og vi har derfor sett på en annen løsning med bruk av klordioksydanlegg i kombinasjon med andre driftsrutiner. Dette systemet vil bli bestilt og installert for 31.12.2016.

 

Høye legionellaverdier ble avdekket i 2015 etter at vi inngikk en rammeavtale med NorKjemi, som skulle bistå oss med kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av driftsrutiner for legionellautsatte installasjoner. Vi har fulgt rådene til NorKjemi, som er en kompetansebedrift innen vannbehandling, kjemisk rens og legionellakontroll. I tillegg til å ha gjennomført en kjemisk rens av hele tappevannsystemet har driftsrutinene bestått av blant annet vannprøver, sjokkoppvarming og ukentlig gjennomspyling.

Vi har en god dialog med Folkehelsekontoret som har vært informert om forholdene på Rud vgs, våre driftsrutiner og om de foreslåtte tekniske tiltakene. Folkehelsekontoret har også uttalt at brukergruppen på Rud vgs ikke er i risikogruppen og i en slik situasjon som tilser at bruk av kobber- og sølvioner er nødvendig! Det har ikke vært et krav eller anbefaling fra Folkehelsekontoret eller NorKjemi om at dusjene ved skolen bør stenges!

Det er også viktig å understreke at de tre siste vannprøvene som ble tatt 17. august i år alle er under grenseverdien!