Ny fagutdanning for ventilasjonsfaget

Rud er klare, som den første og eneste skolen i landet, til å tilby ny fagutdanning for ventilasjonsteknikere.

Dette skriver VKE (ventilasjon, kulde energi)

"Arbeidet med ny fagutdanning for ventilasjonstekniker går framover. - Nå venter vi bare på Kunnskapsministerens godkjenning, sier Aud Børset Dellrud, daglig leder i VKE.

Rud videregående skole i Bærum står klar til å gjennomføre et prøveår i 2017.  Alt er klart og bedriftene har garantert for at de vil ta imot lærlingene. Det har vært mye kontakt mellom Rud vgs og næringslivet underveis for å forberede dette. Representanter fra skolen har deltatt på VKEs arrangementer og de har vært på ulike bedriftsbesøk.   

Asker og Bærum arrangerte utdanningsmesse for 9. og 10. klasser 9. og 10. januar i år. I samarbeide med VKE ble det nye ventilasjonstekniker faget presentert og mottakelse og respons har vært svært bra. Utdannelsen er 1 år elektro, deretter 1 år med ventilasjons-teknikk og deretter 2 år i lære.

Teknikerne vil etter utdannelse jobbe med igangkjøring, innregulering, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

-  Men, behandling av søknaden om oppstart høst 2017 tar tid og søknadsfristen til Vg2 er 1. mars, så dette blir veldig spennende avslutter Aud Børset Dellrud.

Styreleder Steinar Holm er fornøyd med at NHO sjefen Kristin Skogen Lund så tydelig også støtter arbeidet til VKE. - Mange har lagt ned en stor innsats for å få fagutdanningen på plass, i tillegg gleder bransjen seg til å ta i mot lærlinger. Jeg er veldig glad for at Kristin Skogen Lund ser behovet med å få på plass denne nye og fremtidsrettede utdannelsen, sier Steinar Holm."

Kontaktperson

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056