Hva kan Rud videregående skole tilby?

På Rud tilbyr vi yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram. Etter to år på yrkesfag venter to år med læretid (to og et halvt år for elektrofag). (Unntak er hudpleie som er tre år på skole.) De studieforberedende utdanningsprogrammene er 3-årige.

Utdanningsprogrammene elektrofag med data og elektronikk og teknikk og industriell produksjon med industriteknologi, studiekompetanse, 3-årig vil du få fordypning i realfag med fagene R1 og R2 (realfagsmatte) og F1 og F2 (fysikk). Mange elever som har gått på disse utdanningsprogrammene studerer ved NTNU. En av våre elever sa det slik: «Utdanningen jeg fikk på Rud burde være grunnlaget for enhver ingeniørutdanning. Kombinasjonen mellom det teoretiske og praktiske er helt unik, og finnes ingen andre steder.»

Les intervju med tidligere elever.

På yrkesfag er det praksis og hospitering i bedrifter eller i Bærum kommune (helsefagarbeider). Dette gir elevene verdifull innsikt i arbeidslivets regler og krav. Praksisperiodene er et møtested for fremtidige lærlinger og lærebedrifter. Erfaringsmessig vil elever med positiv holdning og lite fravær ikke ha noen problemer med å få læreplass.

«Læring for livet» er skolens motto. Vi ønsker at når våre elever kommer ut i yrkes- og studieliv har de opplevd at tiden ved Rud forberedte dem til de utfordringer voksenlivet byr på. Målet er at elevene er høyt kompetente til å enten være arbeidstagere eller til å være studenter. Videre arbeider vi for at elevene skal være innstilt på kontinuerlig læring i hele livsløpet.

De ulike fagmiljøene ved skolen har utstrakt kontakt med lokalt/regionalt næringsliv og Bærum kommune. Det er en pågående dialog med eksterne samarbeidspartnere. Dette gir skolen impulser til å utvikle våre fagtilbud og til å gjøre undervisningen virkelighetsnær og relevant for dagens og fremtidens arbeidsmarked. Rud tilbyr eksempelvis som eneste aktør i Norge en utdanning innen ventilasjonsteknikk. Et annet unikt tilbud er at elever etter Vg1 studiespesialiserende kan søke seg til Vg2 klima, energi og miljøteknikk.

 «Elevene i sentrum» er en ledetråd for vår pedagogiske praksis. Det innebærer å se den enkelte elev ved å differensiere undervisning og å legge til rette for individuell utvikling. På yrkesfag varierer klassestørrelsen fra 12 til 16. I programfagene på musikk, dans og drama har gruppene mellom 8 til 16 elever.  Det åpner for samtaletid mellom den enkelte elev og faglærer slik at den enkelte elev opplever å bli sett og oppmuntret i sin faglige utvikling. På musikk har elevene enetimer med faglærer i sitt hovedinstrument.

Tilrettelagt opplæring er avdelingen for elever med særskilte behov. Elevene ved denne avdelingen har særskilte individuelle behov men felles er at elevene ved denne avdelingen har hele skolen som sin læringsarena. Vi arbeider kontinuerlig for integrering og for involvering av elevene ved tilrettelagt avdeling.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er for elever som etter Vg2 yrkesfag ønsker å studere ved høyskole eller universitet.

Vi ønsker alle elever velkomne til Rud videregående skole!

Rune Ludvik Eriksen

Assisterende rektor
Rud 31.01.2017