Sosiologielever på studietur i Latvia

20.-23. mars var 6 elever fra vg3 sosiologi på studietur i Latvia. Formålet med turen var å utforske kulturelle likheter og forskjeller mellom Latvia og Norge. Rud videregående skole har samarbeidet med ulike partnere i Latvia siden 1998.

Sosiologilærer Martha Myri forteller:

"Lærere og elever fra norskklassen i Valmiera Pargauja gymnas tok veldig godt imot oss. Sammen med elevene besøkte vi ulike klasser og vi deltok i undervisning på latvisk og engelsk. Etter en god lunsj hadde vi norskundervisning. Da var temaet kulturforskjeller. Dette var en blanding av elevstyrt foredrag og gruppearbeid om hva som er typisk norsk og hva som er typisk latvisk. Elevene var flinke til å presentere og lede samtalegruppene etterpå. De latviske elevene ble også med oss på tur hvor vi opplevde to historiske byer Cesis og Sigulda og vi var på bowling sammen.

En oppgave for elevene var også å undersøke soningsforhold i Latvia, vi var så heldige at vi fikk besøke Valmiera fengsel i denne forbindelsen.

Sosiologielevene ble også utfordret med kreative aktiviteter på Dauguli spesialskole, og hadde en flott konsert sammen med latviske elver på aldershjemmet i Valmiera.

Elevene har også fått innsikt i hvordan det var å leve i Latvia under kommunismen. Vi besøkte en bunkers fra sovjettiden og så besøkte vi et KGB-museum i Riga. Bunkersen var beregnet på den politiske ledelsen i Latvia i tilfelle en atomkrig og var en hemmelighet helt frem til 2004. KGB-museum i Riga blir den dag i dag beskrevet som fryktens hus. Det er et KGB-fengsel hvor tusenvis av mennesker som ble sett på som en trussel mot kommunismen ble fjernet fra samfunnet. Hvis man ble tatt inn i KGB-huset var det bare 5% sjanse for å overleve. Dette har vært en veldig lærerik tur for oss hvor vi har lært mye om Latvisk kultur og historie. Elevene har også fått mange nye latviske venner på Facebook!"