Elektroelever på ekskursjon

Klasse 1EFA fikk denne uken et innblikk i hvordan en storflyplass drives da de besøkte Gardermoen. Elevene fikk se alt fra nødstrømforsyningsanlegget, det nye bagasjetransportanlegget samt det elektriske anlegget fra hovedtavlen til hvor du lader telefonen din.