Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

nullmobbing.no finner du informasjon om

  • hvilke rettigheter elever og foreldre har
  • hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing
  • hvem man kan ta kontakt med
  • hvordan melde fra om mobbing