Sosiologielever utforsker kulturforskjeller i Latvia

18.-21. mars var 7 elever fra vg3 sosiologi på studietur i Latvia. Formålet med turen var å utforske kulturelle likheter og forskjeller mellom Latvia og Norge. Rud Videregående skole har samarbeidet med ulike partnere i Latvia siden 1998.

Faglærer Martha Mýri skriver:

"Mandag opplevde elevene en skoledag på Valmiera Pargauja gymnas. Elevene fra norskklassen i Latvia tok veldig godt imot oss og sammen med dem besøkte vi ulike klasser og deltok i undervisning både på latvisk, engelsk og norsk. Etter en god lunsj skulle våre elever ha norskundervisning. Temaet var kulturforskjeller, dette var en blanding av elevstyrt foredrag og gruppearbeid om hva som er typisk norsk og hva som er typisk latvisk. Elevene var flinke til å presentere og lede samtalegruppene etterpå. For å skape relasjon og kjennskap med de latviske elevene var vi sammen med dem på tur hvor vi besøkte en latvisk sjokoladefabrikk og var på bowling sammen.

Tirsdag formiddag besøkte vi Valmiera fengsel. Elevene hadde med klær og sko til de innsatte, som vi hadde samlet inn på Rud. I fengslet fikk elevene se soningsforholdene og hvordan fengslet jobber med rehabilitering av de innsatte. Deretter besøkte vi Dauguli spesialskole hvor elevene var med på morsomme leker med barna der. Denne dagen ble veldig innholdsrik hvor vi besøkte to bofellesskap på Camphill, som i stor grad er selvforsynte med mat og rundvisning på et aldershjem i Valmiera.

Elevene har også fått innsikt i hvordan det var å leve i Latvia under kommunismen og hvordan 50 år med kommunisme har påvirket Latvisk kultur og samfunn. Vi besøkte KGB museum i Riga som fremdeles blir beskrevet som fryktens hus. Det er et KGB fengsel fra tiden under okkupasjonen hvor tusenvis av mennesker, som ble sett på som en trussel mot kommunismen, ble fjernet fra samfunnet. Dette har vært en veldig lærerik tur for oss hvor vi har lært mye om Latvisk kultur og historie. Elevene har også fått mange nye latviske venner og vi gleder oss å få besøk av dem på Rud i mai."