Spørsmål vedrørende fagdokumentasjon?

Ta kontakt med Rune Ludvik Eriksen tlf. 40871900, mail: rune.ludvik.eriksen@rud.vgs.no