UtbNord-besøk

Rud videregående skole har hatt besøk av 57 personer i kollegiet fra UtbNord, en samarbeidsskole fra Nord-Sverige innenfor yrkesfag.

Høsten 2017 var  Vg2 TIP kjøretøyklassen på utveksling med Erasmus + midler og i år ønsket hele kollegiet ved UtbNord å legge et besøk til oss i anledningen sitt 50 års jubileum 2020.

Rud videregående har stor nytte av dette samarbeidet både når det gjelder utveksling av erfaringer mellom kollegaer og samarbeidet om utvikling innenfor de ulike programområdene.

Vi takker for et hyggelig besøk, ser fram til videre samarbeide og ønsker UtbNord lykke til med feiringen.