Åpen dag 16.januar

Rud videregående skole inviterer 10. klasseelever til omvisning på dagtid onsdag 16. januar. Informasjon om oppmøtetider går gjennom ungdomsskolene.

På kvelden onsdag 16. januar inviterer vi de foresatte (ta gjerne med ungdommen!) til skolens kantine, kl 17:30 og/eller kl 19:00 Der vil avdelingsledere og lærere ha stand og vil kunne gi informasjon om skolens utdanningstilbud.