Eksamensresultater for privatister høsten 2018

  • Alle resultater foreligger i løpet av uke 2, og de blir fortløpende kunngjort på Privatistweb. Vi oppgir ikke eksamensresultater over telefon.
  • Du kan selv lage en utskrift av dine karakterer direkte fra privatistweb.no. Dette er imidlertid ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Du er selv ansvarlig for å sørge for at høgskole/universitet får tilgang til korrekt fagdokumentasjon.
    Dersom du trenger å få utstedt kompetansebevis fra oss, send epost til: post@rud.vgs.no
  • Klage på eksamenskarakter: I følge forskrift til opplæringsloven § 5-5 er det 10 dagers klagefrist på eksamenskarakter.
    Fristen regnes fra det tidspunkt klager er blitt kjent med eller burde gjort seg kjent med karakteren. Informasjon om hvordan du klager, finner du på privatistweb og på Akershus fylkeskommunes hjemmesider.