• Det du vil låne, må registreres før du forlater biblioteket. Du er ansvarlig for at det leveres tilbake.
  • Tapt materiale må erstattes.
  • Oppslagsbøker merket 'ikke til hjemlån' skal ikke fjernes fra biblioteket.
  • Ta hensyn til dine medelever ved å holde et dempet lydnivå.
  • Bidra til at biblioteket er et hyggelig sted for alle; - rydd opp etter deg.