Rådgiverne gir råd og veiledning i personlige og/eller pedagogiske forhold i tillegg til å drive med karriereveiledning.

Er du usikker på hva du vil utdanne deg til, lurer du på om du har valgt rett, eller har du vansker med å mestre skolehverdagen, kan du kontakte oss:

  • karriereveiledning
  • ved behov for tilrettelegging pga dysleksi, ADHD eller andre årsaker
  • ønske om alternative opplæringsløp
  • vanskelig opplæringssituasjon

Vi har kontorer i hovedbygget (A) i 1. etg. og har åpent hver dag. Her finner du også helsesøster og PPT.
Du kan kontakte oss direkte, eller gjennom kontaktlærer. Besøk i skoletiden gir ikke fravær. Foresatte kan også komme til samtale sammen med deg.
Vi samarbeider tett med lærere, PPT, helsesøster, ledelsen og hjelpeapparatet utenfor skolen.
Vi har alle taushetsplikt og kan også kontaktes på telefon 67 17 63 00 eller på e-post.

 

Pia Snilstveit leder Elevtjenesten, som er en felles betegnelse på rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten samt helsetjenesten.  

Petter Sørvold er rådgiver med hovedansvar for Musikk, dans, drama, og Påbygg.

Bodil Krog Fowler er rådgiver med hovedansvar på helse- og oppvekstfag, og Design og håndverk.

Mette Holmen er rådgiver med hovedansvar på Elektro, Teknikk og industriell produksjon, og Bygg og anlegg. Hun er også karriereveileder på Musikk, dans, drama, og på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Toril Hungnes har hovedansvaret for karriereveiledningen på skolen. Hun er også rådgiver med hovedansvar for Innføringsklassen og kombinasjonsklassen.

PPT-rådgivere: Kari Kvasbø og Hege Moberg.

Kontaktpersoner

Pia Snilstveit

Leder av Elevtjenesten, avdelingsleder norsklærere og bibliotek

E-post Pia.Snilstveit@rud.vgs.no

Tlf: 67176325 / 92447699

Petter Sørvold

Rådgiver

E-post petter.sorvold@rud.vgs.no

Tlf: 67176497 / 95806756

Mette Holmen

Rådgiver

E-post Mette.Holmen@rud.vgs.no

Tlf: 93052985

Toril Hungnes

Rådgiver/Karriereveileder

E-post toril.hungnes@rud.vgs.no

Tlf: 67176313 / 90978521

Bodil Krog Fowler

E-post bodil.krog.fowler@rud.vgs.no

Tlf: 67176331/97052416