Sosialpedagogisk rådgiving

Rådgiverne gir råd og veiledning i personlige og/eller pedagogiske forhold. Har du vansker med å mestre skolehverdagen, kan du kontakte oss:

  • ved behov for tilrettelegging pga dysleksi, ADHD eller andre årsaker
  • ønske om alternative opplæringsløp
  • vanskelig opplæringssituasjon.

Vi har kontorer i hovedbygget (A) i 1. etg. og har åpent hver dag. Her finner du også helsesøster og PPT.
Du kan kontakte oss direkte eller gjennom kontaktlærer. Besøk i skoletiden gir ikke fravær. Foresatte kan også komme til samtale sammen med deg eller alene.

Vi samarbeider tett med lærere, PPT, helsesøster, ledelsen og hjelpeapparatet utenfor skolen.
Vi har alle taushetsplikt. Ta kontakt på telefon 67 17 63 00 eller på e-post.