Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og kan ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler.

Ombudet skal ut i fra opplæringslova og dens forskrift sikre elever, lærlinger og lærekandidater mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.

Ombudet er ansatt av fylkestinget og er uavhengig, uten tilknytting til de andre avdelingene i fylkeskommunen eller skolene.

Ansvarsområde

Ombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring i Akershus.

Det betyr blant annet:

  • kurse elevråd, elevrådsstyret og andre elever
  • gi råd og veiledning i enkeltsaker
  • ha en tydelig rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen
  • ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler
  • ta opp større og prinsipielle saker med politikere og administrasjonen Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, lærekandidater, foresatte, skoleansatte, lærlingeansvarlig osv.)

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre – helt uforpliktende.

Hvem er ombudet?

Andreas Nilsson og Janne Myrås er elev-, lærling- og mobbeombud for elever og lærlinger i videregående opplæring i Akershus. 

Ta kontakt

Tilbudet er først og fremst for elever, lærlinger og lærekandidater, men også foresatte, skoleansatte og andre kan ta kontakt.

Telefon: 22055426

E-post: elevombud@afk.no

Les mer om elev-, lærling og mobbeombudet på nettsidene til Akershus fylkeskommune.