Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er til stede på skolen til faste tidspunkter hver uke. PPT tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæringen og samarbeider med skolens rådgivere og helsesøster. Du kan ta kontakt med PPT direkte, via kontaktlærer eller rådgiver.

PPT-rådgivere ved Rud: Kari Kvasbø, Mads Friberg og Reidun Heikvam. 

For mer informasjon, se nettside:

http://www.veiledningssentrene-akershus.no/vare-tjenester/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-%28PPT%29/