Rådgiverne gir råd og veiledning i personlige og/eller pedagogiske forhold.

Har du vansker med å mestre skolehverdagen, kan du kontakte oss:

  • ved behov for tilrettelegging pga dysleksi, ADHD eller andre årsaker
  • ønske om alternative opplæringsløp
  • vanskelig opplæringssituasjon

Vi har kontorer i hovedbygget (A) i 1. etg. og har åpent hver dag. Her finner du også helsesøster og PPT.
Du kan kontakte oss direkte eller gjennom kontaktlærer. Besøk i skoletiden gir ikke fravær. Foresatte kan også komme til samtale sammen med deg eller alene.
Vi samarbeider tett med lærere, PPT, helsesøster, ledelsen og hjelpeapparatet utenfor skolen.
Vi har alle taushetsplikt og kan også kontaktes på telefon 67 17 63 00 eller på e-post.

Totto Skrede:
Leder av elevtjenesten. 

Petter Sørvold:
Ansvarlig sosialpedagogisk rådgiver for Design og håndverk og Helse- og oppvekstfag.

Pia Snilstveit: Sosialpedagogisk rådgiver med ansvar for elever på Musikk, dans og drama og Innføringsklassen. 
  
Toril Hungnes: Sosialpedagogisk rådgiver med ansvar for Bygg- og anleggsteknikk og 3. påbygging. Toril er også hovedansvarlig for yrkes- og studieveiledning.

Lars Markussen:
Ansvarlig sosialpedagogisk rådgiver for Elektrofag og TIP. Kontaktperson for Oppfølgingstjenesten.

PPT-rådgivere: Kari Kvasbø og Mads Friberg.

Kontaktpersoner

Lars Wilhelm Markussen

Rådgiver

E-post Lars.Wilhelm.Markussen@rud.vgs.no

Tlf: 67176319 / 91522006

Sørvold, Petter

Petter Sørvold

Rådgiver

E-post petter.sorvold@rud.vgs.no

Tlf: 67176497 / 95806756

Pia Snilstveit

Rådgiver

E-post Pia.Snilstveit@rud.vgs.no

Tlf: 67176325 / 92447699

Hungnes Toril

Toril Hungnes

Karriereveileder

E-post toril.hungnes@rud.vgs.no

Tlf: 67176313 / 90978521