Rådgiverne gir råd og veiledning i personlige og/eller pedagogiske forhold i tillegg til å drive med karriereveiledning.

Er du usikker på hva du vil utdanne deg til, lurer du på om du har valgt rett, eller har du vansker med å mestre skolehverdagen, kan du kontakte oss:

  • karriereveiledning
  • ved behov for tilrettelegging pga dysleksi, ADHD eller andre årsaker
  • ønske om alternative opplæringsløp
  • vanskelig opplæringssituasjon

Vi har kontorer i hovedbygget (A) i 1. etg. og har åpent hver dag. Her finner du også helsesøster og PPT.
Du kan kontakte oss direkte, eller gjennom kontaktlærer. Besøk i skoletiden gir ikke fravær. Foresatte kan også komme til samtale sammen med deg.
Vi samarbeider tett med lærere, PPT, helsesøster, ledelsen og hjelpeapparatet utenfor skolen.
Vi har alle taushetsplikt og kan også kontaktes på telefon 67 17 63 00 eller på e-post.

Pia Snilstveit:
Leder av Elevtjenesten. 
Rådgiver med ansvar for elever på Musikk, dans og drama og påbyggsklassen. Pia har ansvar for karriereveiledningen i de studieforberedende klassene.

Petter Sørvold:
Rådgiver med ansvar for Design og håndverk og Helse- og oppvekstfag.
  
Toril Hungnes: Rådgiver med ansvar for Bygg- og anleggsteknikk og Innføringsklassen. Kontaktperson for Oppfølgingstjenesten. Toril er også hovedansvarlig for karriereveiledningen på skolen.

Mette Holmen:
Rådgiver med ansvar for Elektrofag og TIP.

 

PPT-rådgivere: Kari Kvasbø og Hege Moberg.

Kontaktpersoner

Pia Snilstveit

Leder av elevtjenesten

E-post Pia.Snilstveit@rud.vgs.no

Tlf: 67176325 / 92447699

Mette Holmen

Rådgiver

E-post Mette.Holmen@rud.vgs.no

Tlf: 93052985

Hungnes Toril

Toril Hungnes

Rådgiver/Karriereveileder

E-post toril.hungnes@rud.vgs.no

Tlf: 67176313 / 90978521

Sørvold, Petter

Petter Sørvold

Rådgiver

E-post petter.sorvold@rud.vgs.no

Tlf: 67176497 / 95806756