Id-kort

Alle inngangsdører på Rud, bortsett fra hovedinngangen (hoved- og O-bygg), stenges kl. 08.10. Etter dette tidspunktet må id-kortet brukes som 'nøkkel'.

Som elev på Rud må du regne med å bli bedt om å framvise identifikasjon (ID- kort) for å dokumentere hvem du er. I tillegg til å være legitimasjon og skolebevis, brukes ID-kortet til kopiering og utskrift. Kortet brukes også for å komme inn dører med kortleser (for eksempel O-bygget). ID-kortet brukes så lenge du er elev på Rud videregående skole. Mister du det, må du kjøpe nytt. Prisen er da kr 100,-. Id-kortet skal du alltid ha med deg på skolen.

 

 
 
 
 

 

 

Kontaktpersoner

Ellen Fosvold

It's learning, Web, IKT

E-post ellen.fosvold@rud.vgs.no

Tlf: 67176324/97193956

Ingunn Langhelle

Eksamen, dokumentasjon

E-post ingunn.langhelle@rud.vgs.no

Tlf: 67176311