Nyheter

Viktig informasjon til elever og foresatte

19.10.2016

Akershus fylkeskommune/Eiendom sin kommentar til oppslag i Budstikka 19.10.2016

Les saken

Vellykket møte med nærpoliti og utekontakt

19.10.2016

Det ble denne uken arrangert infomøte for elever og foresatte om ungdommenes utfordringer, forhold til og bruk av rusmidler. Foredragsmaterialet er nå tilgjengelig.

Les saken

Scenekampkurs for 3.klasse drama

15.09.2016

Vi takker instruktørene Andrea Jervell, Henrik Roshauw Tidemann og Haflidi Arnar for et meget godt, grundig og innholdsrikt scenekampkurs!

Les saken