Ledelse

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Ledelsen ved Rud vgs

Jarle Furnes
Rektor

Jarle Furnes er skolens øverste leder med ansvar for økonomistyring og virksomhetsplanlegging. Han er ledelsens kontaktperson i elevrådsstyret og sekretær for skolens utvalg.
Tlf.: 67 17 63 01
Mob.: 97 73 46 98

Furnes Jarle

 

Ingund Schille
Ass. rektor

Ansvarlig for inntak av særskilte søkere, leder av spesialpedagogisk team og ansvarlig i forhold til IKO/Ny Giv.

Tlf.: 67 17 63 21
Mob.: 90 17 99 30

 Leder av Elevtjenesten v/Rud vgs

Jan Roger Øren
Avdelingsleder
Musikk, dans og drama.

Ansvar for utdanningsprogrammets konserter, forestillinger og samarbeidsprosjekter.

Tlf.: 67 17 63 03
Mob.: 95 04 37 62

 

        

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag elever og voksne (helsearbeiderfag og hudpleie), fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Tlf.: 67 17 63 21
Mob.: 90 14 48 05

Bjerkreim Anne Liv

Øivind Engh
Avdelingsleder
Bygg- og anleggsteknikk (bl.a. klima-, energi- og miljøteknikk) og Design og håndverk. Han har også en viktig rolle i skolens internasjonale arbeid.
Forberedende vg1 for språklige minoriteter (NFA).

Tlf. 67 17 63 34
Mob.: 90 59 91 85

Øivind Engh

 

 

Tore Dyrkorn
Eksamensansvarlig

Han jobber også med inntak for elever og lærlinger, og han leder IKT-avdelingen.

Tlf. 67 17 63 07
Mob.: 97 71 94 60

Dyrkorn Tore

Totto Skrede
Leder for Elevtjenesten.
Avdelingsleder
Teknikk og industriell produksjon (TIP) og for fagskolen på TIP. Han er også sentral i skolens forebyggende miljøarbeid og kontakt med samarbeidspartnere utenfor skolen, som politi og utekontakt.
Tlf.: 67 17 63 05
Mob.: 97 12 32 05

Skrede Totto Rock

 

Harry Kleven
Avdelingsleder
Elektrofag (inkludert studieforberedende elektrofag), og for fagskolen på elektro.

Tlf.: 67 17 63 22
Mob.: 92 69 32 91

Trygve R. Trygstad
Avdelingsleder Elektrofag
(nyansatt 1.9.14)

Harry Odd Kleven

Stein Stiksrud
Studieleder

Ansvar for skolens stillingsplan og for fag- og timefordeling. Han har også personalansvar for kontortilsatte og bibliotekar.

Tlf.: 67 17 63 20
Mob.: 99 69 90 68

Stiksrud, Stein

 

Bård Strømme
Avdelingsleder
 fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse. Han har også ansvaret for skolens årsplan, boklister og elevhåndbok.
Tlf.: 67 17 63 18
Mob.: 91 39 52 51

Strømme Bård

Thor-Willy Karlsen
Avdelingsleder Tilrettelagt Opplæring.

Tlf.: 67 17 63 47
Mob.: 95 78 63 14