Ledelse

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Ledelsen ved Rud vgs

Jarle Furnes
Rektor

Jarle Furnes er skolens øverste leder med ansvar for økonomistyring og virksomhetsplanlegging. Han er ledelsens kontaktperson i elevrådsstyret og sekretær for skolens utvalg.
Tlf.: 67 17 63 01
Mobil: 977 34 698

Furnes Jarle

 

Ingund Schille
Ass. rektor

Ansvarlig for inntak etter fortrinnsrett og individuell behandling, leder av spesialpedagogisk team og ansvarlig i forhold til IKO/Ny Giv.

Tlf.: 67 17 63 04
Mobil: 901 79 930

 Leder av Elevtjenesten v/Rud vgs

Jan Roger Øren
Avdelingsleder
Musikk, dans og drama.

Ansvar for utdanningsprogrammets konserter, forestillinger og samarbeidsprosjekter.

Tlf.: 67 17 63 03
Mobil: 950 43 762

 

        

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag elever og voksne (helsearbeiderfag og hudpleie), fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Tlf.: 67 17 63 21
Mobil: 901 44 805

Bjerkreim Anne Liv

Øivind Engh
Avdelingsleder
Bygg- og anleggsteknikk (bl.a. klima-, energi- og miljøteknikk) og Design og håndverk. Han har også en viktig rolle i skolens internasjonale arbeid.
Forberedende vg1 for språklige minoriteter (NFA).

Tlf. 67 17 63 34
Mobil: 905 99 185

Øivind Engh

 

 

Tore Dyrkorn
Eksamensansvarlig

Han jobber også med inntak for elever og lærlinger, og han leder IKT-avdelingen.

Tlf. 67 17 63 07
Mobil: 977 19 460

Dyrkorn Tore

Totto Skrede
Leder for Elevtjenesten.
Avdelingsleder
Teknikk og industriell produksjon (TIP) og for fagskolen på TIP. Han er også sentral i skolens forebyggende miljøarbeid og kontakt med samarbeidspartnere utenfor skolen, som politi og utekontakt.
Tlf.: 67 17 63 05
Mobil: 971 23 205

Skrede Totto Rock

 

Harry Kleven
Avdelingsleder
Elektrofag Tlf.: 67 17 63 22
Mobil: 926 93 291

 

 

 

 

Trygve R. Trygstad
Avdelingsleder Elektrofag
Tlf.: 67 17 63 48
Mobil: 928 61 056

Harry Odd Kleven

 

Stein Stiksrud
Studieleder

Ansvar for skolens stillingsplan og for fag- og timefordeling. Han har også personalansvar for kontortilsatte og bibliotekar.

Tlf.: 67 17 63 20
Mobil: 996 99 068

Stiksrud, Stein

 

Bård Strømme
Avdelingsleder
 fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse. Han har også ansvaret for skolens årsplan, boklister og elevhåndbok.
Tlf.: 67 17 63 18
Mobil: 913 95 251

Strømme Bård

Thor-Willy Karlsen
Avdelingsleder Tilrettelagt Opplæring.

Tlf.: 67 17 63 47
Mobil: 957 86 314