Ledelse

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Ledelsen ved Rud vgs

Jarle Furnes
Rektor

Jarle Furnes er skolens øverste leder med ansvar for økonomistyring og virksomhetsplanlegging. Han er ledelsens kontaktperson i elevrådsstyret og sekretær for skolens utvalg.
Tlf.: 67176301
Mob.: 97734698

Furnes Jarle

 

Ingund Schille
Ass. rektor

Ansvarlig for inntak av særskilte søkere, leder av spesialpedagogisk team og ansvarlig i forhold til IKO/Ny Giv.

Tlf.: 67176300
Mob.: 90179930

 Leder av Elevtjenesten v/Rud vgs

Jan Roger Øren
Avdelingsleder
Musikk, dans og drama.

Ansvar for utdanningsprogrammets konserter, forestillinger og samarbeidsprosjekter.

Tlf.: 67176303
Mob.: 95043762

 

 

 

        

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag elever og voksne (helsearbeiderfag og hudpleie), fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Tlf.: 67176321
Mob.: 90144805

Bjerkreim Anne Liv

Øivind Engh
Avdelingsleder

Bygg- og anleggsteknikk (bl.a. klima-, energi- og miljøteknikk). Han har også en viktig rolle i skolens internasjonale arbeid.
Forberedende vg1 for språklige minoriteter (NFA).

Tlf. 67176334
Mob.: 90599185

Øivind Engh

 

 

Tore Dyrkorn
Eksamensansvarlig

Han jobber også med inntak for elever og lærlinger, og han leder IKT-avdelingen.

Tlf. 67176307
Mob.: 97719460

Dyrkorn Tore

Totto Skrede
Leder for Elevtjenesten.
Avdelingsleder
Teknikk og industriell produksjon (TIP) og for fagskolen på TIP. Han er også sentral i skolens forebyggende miljøarbeid og kontakt med samarbeidspartnere utenfor skolen, som politi og utekontakt.
Tlf.: 67176305
Mob.: 97123205

Skrede Totto Rock

 

Harry Kleven
Avdelingsleder
Elektrofag (inkludert studieforberedende elektrofag), og for fagskolen på elektro.

Tlf.: 67176322
Mob.: 92693291

Harry Odd Kleven

Stein Stiksrud
Studieleder

Ansvar for skolens stillingsplan og for fag- og timefordeling. Han har også personalansvar for kontortilsatte og bibliotekar.

Tlf.: 67176320
Mob.: 99699068

Stiksrud, Stein

 

Bård Strømme
Avdelingsleder
 fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse. Han har også ansvaret for skolens årsplan, boklister og elevhåndbok.
Tlf.: 67176318
Mob.: 91395251

Strømme Bård

 Toril Hungnes
Avdelingsleder/rådgiver for Design og håndverk.
Tlf.: 67176313
Mob.: 90978521