Virksomhetsplanen

Innholdet i virksomhetsplanen 2013-2016 (PDF) er basert på målsettinger i økonomiplanen 2013-2016, samt lokale målsettinger hentet fra skolens CAF vurdering. Virksomhetsplanen ble vedtatt i Skoleutvalget (SU) 2.5.2013.