Nøkkeltall

Rud er en stor skole med ca. 750 elever. I tillegg har vi skoleåret 2015-2016 ca. 250 elever på voksenopplæring, og ca. 80 studenter som tar fagskoleutdanning innen verkstedsledelse eller demens og alderspsykiatri.