Ledelse

Lill Harriet Koi
Rektor

Rune Ludvik Eriksen
Assisterende rektor

Anne Liv Bjerkreim
Avdelingsleder Helse og oppvekstfag og fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Eirik Hektoen
Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring.

Totto Skrede
Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon (TIP), design- og håndverk og for fagskolen TIP.

Kirsti Bråten
Avdelingsleder fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse.

Trygve Trygstad
Avdelingsleder Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk

Jan Roger Øren
Avdelingsleder Musikk, dans og drama.

Tore Dyrkorn
Inntaks- og eksamensansvarlig, leder av IKT-avdelingen.

Tom Rød Fredriksen
Avdelingsleder ILA

 

Kontaktpersoner

Lill Harriet Koi

Rektor

E-post Lill.Harriet.Koi@rud.vgs.no

Tlf: 67176301/99691070

Rune Ludvik Eriksen

Ass.rektor

E-post Rune.Ludvik.Eriksen@rud.vgs.no

Tlf: 67176343 / 40871900

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805

Eirik Hektoen

E-post Eirik.Hektoen@rud.vgs.no

Tlf: 67176347

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP/Design og håndverk

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205

Brten Kirsti

Kirsti Bråten

Avdelingsleder Fellesfag

E-post Kirsti.Braten@rud.vgs.no

Tlf: 67176344 / 40225004

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro/Bygg og anleggsteknikk

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056

Jan Roger Øren

Avdelingsleder musikk, dans og drama

E-post jan.roger.oren@rud.vgs.no

Tlf: 67176303 / 95043762

Dyrkorn Tore

Tore Dyrkorn

Inntaks- og eksamensansvarlig/Leder IKT-avdelingen

E-post tore.dyrkorn@rud.vgs.no

Tlf: 67176307 / 97719460

Tom Rød Fredriksen

Avdelingsleder ILA

E-post Tom.Fredriksen@rud.vgs.no

Tlf: 67161181