Ledelse

Jarle Furnes
Rektor

Rune Ludvik Eriksen
Assisterende rektor

Tore Dyrkorn
Inntaks- og eksamensansvarlig, leder av IKT-avdelingen.

Stein Stiksrud
Studieleder.

Anne Liv Bjerkreim
Avdelingsleder Helse og oppvekstfag og fagskolen rehabilitering og demens og alderspsykiatri.

Øivind Engh
Avdelingsleder Bygg og anleggsteknikk og Design- og håndverk.

Eirik Hektoen
Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring.

Totto Skrede
Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon (TIP) og for fagskolen TIP. Leder for Elevtjenesten.

Kirsti Bråten
Avdelingsleder fellesfag og for påbygging til generell studiekompetanse.

Trygve Trygstad
Avdelingsleder Elektrofag

Jan Roger Øren
Avdelingsleder Musikk, dans og drama.

 

Kontaktpersoner

Furnes Jarle

Jarle Furnes

Rektor

E-post jarle.furnes@rud.vgs.no

Tlf: 67176301 / 97734698

Rune Ludvik Eriksen

Ass.rektor

E-post Rune.Ludvik.Eriksen@rud.vgs.no

Tlf: 67176343 / 40871900

Stiksrud, Stein

Stein Stiksrud

Studieleder

E-post stein.stiksrud@rud.vgs.no

Tlf: 67176320 / 99699068

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805

Øivind Engh

Avdelingsleder Bygg og anlegg - Design og håndverk

E-post oivind.engh@rud.vgs.no

Tlf: 67176334 / 90599185

Eirik Hektoen

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Eirik.Hektoen@rud.vgs.no

Tlf: 67176347 / 41123537

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP/Leder for Elevtjenesten

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205

Brten Kirsti

Kirsti Bråten

Avdelingsleder Fellesfag

E-post Kirsti.Braten@rud.vgs.no

Tlf: 67176344 / 40225004

Trygve Reidar Trygstad

Avdelingsleder Elektro

E-post Trygve.Reidar.Trygstad@rud.vgs.no

Tlf: 67176348 / 92861056

Jan Roger Øren

Avdelingsleder musikk, dans og drama

E-post jan.roger.oren@rud.vgs.no

Tlf: 67176303 / 95043762

Dyrkorn Tore

Tore Dyrkorn

Inntaks- og eksamensansvarlig/Leder IKT-avdelingen

E-post tore.dyrkorn@rud.vgs.no

Tlf: 67176307 / 97719460