Flerspråklighet i barnehagen

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Innhold:

Studieplan Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Målgruppe:   

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende, eventuelt realkompetanse (da minimum 5  års relevant praksis)

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast ettermiddag/ kveld per uke.
I tillegg kommer praksis i 10 uker som primært gjennomføres på eget arbeidssted.
Ved skolestart tilbys introduksjonskurs i IKT og studieteknikk.

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknad:

Søknadsfrist 15. april.

 

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805