Demens og alderspsykiatri

Fagskolen Oslo Akershus v/Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Demens og alderspsykiatri som deltidsstudium over to år.

Innhold: Studieplan Demens og alderspsykiatri
Målgruppe:    Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og
omsorgs- arbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse (da minimum 5
års relevant praksis)
Omfang: Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg kommer
praksis som gjennomføres over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys
introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).
Økonomi: Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne
læremidler.
Søknad: Søknadsfrist 15. april. Dersom vi har ledige plasser, vil søknader også vurderes etter fristen. Send søknad og vedlegg direkte til Rud videregående skole v/ Anne Liv Bjerkreim

 Les mer om fagskoletilbudet.

 

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805