Hverdagsmestring

Fagskolen Oslo Akershus v/ Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Hverdagsmestring som deltidsstudium over ett år.

Folder fagskoleutdanning HverdagsmestringFagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse

 Innhold:
Studieplan Hverdagsmestring
Målgruppe:   Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse
Omfang: Nettstudium over 1 år med samlinger. Organisert med fire samlinger av 3 dager i september, november, januar og mars. Det vil bli gitt veiledning og nettbasert veiledning mellom samlin­gene. Ved studiestart er det lagt opp til 6 timers IKT kurs.
Økonomi: Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne
læremidler.
Søknad: Søknadsfrist 15. april. Dersom vi har ledige plasser, vil søknader også vurderes etter fristen. Send søknad og vedlegg direkte til Rud videregående skole v/ Anne Liv Bjerkreim

 Les mer om fagskoletilbudet Hverdagsmestring

 

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805