Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er knyttet til mennesker med utviklingshemming. Fagskolen Oslo Akershus v/ Rud videregående skole tilbyr fagskoleutdanning i Målrettet Miljøarbeid som deltidsstudium over to år.

Innhold:
Studieplan Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
Målgruppe:  Fagarbeider innen Helse- og oppvekstfag (herunder hjelpepleiere, helsefagarbeidere og
omsorgsarbeidere samt aktivitører), eventuelt realkompetanse
Omfang: Nettstudium over 2 år med samlinger. Organisert med fem samlinger av 3 dager første året i
september, november, januar, mars og mai. Fire samlinger av 3 dager andre året
i september, november, januar og mars. Det vil bli gitt veiledning og
nettbasert veiledning mellom samlin­gene. Ved studiestart er det lagt opp til 6
timers IKT kurs
Økonomi: Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne
læremidler.
Søknad: Søknadsfrist 15. april. Dersom vi har ledige plasser, vil søknader også vurderes etter fristen. Send søknad og vedlegg direkte til Rud videregående skole v/ Anne Liv Bjerkreim

 Les mer om fagskoletilbudet.

Happy family moments - Mother and child have a fun.

Kontaktperson

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805