Større grupper (DH, HO, TIP)

Tilbudet er ettårig og kombinerer skole og arbeid. Rud videregående skole har 32 plasser fordelt på programområdene:

DH: design og håndverk

HO: helse og oppvekstfag

TIP: teknikk og industriell produksjon

Alle elevene får en IOP (individuell opplæringsplan). Elevene vil ved videre søkning konkurrere på bakgrunn av karakterene fra grunnskolen.

Kontaktpersoner

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP/Design og håndverk

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805