Om tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Rud videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring som følger:

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Kontaktpersoner

Skrede Totto Rock

Totto Rock Skrede

Avdelingsleder TIP/Design og håndverk

E-post Totto.Rock.Skrede@rud.vgs.no

Tlf: 67176305 / 97123205

Bjerkreim Anne Liv

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder Helse og oppvekstfag

E-post Anne.Liv.Bjerkreim@rud.vgs.no

Tlf: 67176321/ 90144805

Neraasen Ingeborg

Ingeborg Neraasen

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post ingeborg.neraasen@rud.vgs.no

Tlf: 91620616